Teaterföreställningar med Teater interACT

Teater

Våra teaterföreställningar är oftast samhällsanknutna och lyfter ett aktuellt problem eller diskussion i samhället. Föreställningarna kan bokas till skola, enskilda grupper, konferenser, med mera. Kontakta oss så ger vi förslag på vad som passar och fungerar.

Raoul Wallenberg - också du kan göra skillnad, en föreställning av teater interACT